Embed

HALKIN İRADESİ YERİNE LİDERİN İRADESİNİN İKAME EDİLMESİ

 

Kürt sorunu diye bir sorun yoktur(sistemin kürt sorunu olabilir fakat kürtler için böyle bir tanıma karşı çıkmak aynı zamanda sisteme karşı kendisi olmayı ve kendisi olarak kalmayı istemektir.), Kürtler'in Kürdistan sorunu vardır. Kürdistan sorunu özünde bir ülkenin bağımsızlık sorunu olduğundan sistem içine hapsedilerek Kürt sorunu biçiminde kürt ulusuna empoze edilmektedir. kürdistan sorunu ne sınıfsal nede azınlık (kültürel)hakları sorunudur, Kürdistan sorunu işgal edilmiş bir ülkenin işgal edilmişliğin defakto sorunudur. "Kürdistan üzerinde var olan çok devletli işgal hali" Kürdistan sorununu; kürt siyasal yapılar tarafından kürt sorunu olarak dile getirilmesini ve buna yönelik bir politikanın izlenmesini beraberinde getiriyor. kürt siyasal yapılarının ulusal bir siyasetlerinin olmayışı ve azınlık siyasetinin bir sonucu olarak kendisini ikameci devletlerin kürdistan üzerideki işgal durumlarını onaylama durumunda bırakıyor.
Bugün İmralı'da yapılan görüşmelerin kapsamı şunu çok net göstermiştir ki: Kürdistan sorunu tamamıyla Kürt sorununa dolayısıyla da azınlık hakları sorununa dönüştürülmüştür. İmralı'da yürütülen görüşmeler demokratik anlayış içinde yeri olmayan önderlik sıfatı adı altında bir şahsın iradesine bir halkın iradesinin teslim edilmesinin bir tezahürü olarak kürt halkının tarihine işlenmiştir. tüm toplumsal değerler yerine bir kişin değer olarak yüceltilip bir ulusa sunulmasının bir sonucu olarak, bugün kürt halkının çok ciddi bir sayısı Öcalan irademizdir diyebilecek bilinç sapmışlığı noktasına getirilmiştir. ve böylece bir halkın iradesizleşmesi beraberinde tüm toplumsal değerlerinden kopmasını beraberinde getirdiği için, toplum olmanın kolektif ifadesini bir liderin iradesine iradesini teslim etmekten bulacaktır, böylece kolektif olmanın ifadesini liderin şahsında birleşmekten buluyor olması anlaşılır kılıyor durumu. 
Toplumların kolektif değerleri içinde kişilerinde kolektif bir değer olması gibi sosyolojik bir taraf var, fakat kişiler toplumdan önce var olmayacakları için ve toplumların varlığının kaynağı olmadıkları için, toplumun kolektif değerleri hiyerarşisinde yer alsalar bile bu hiyerarşide en üste olamazlar çünkü buna engel öncül kolektif başka değerler vardır: bir topluluğun topluluk olarak var olmasını sağlayan değerler hiyerarşisinde kendi varlığı ve bileşenleri kendi mantığı içinde en üsttedir. kürt ulusunun kolektif olarak olarak var olmasının ifadesi olan kürt olması ve bunu tamamlayan tarihsel olarak içinde yaşadığı beli bir çoğrafik yapısının oluşu ve kendi kendine özne olma yada başkalarının nesnesi olmasının tamamıyla bu coğrafik yapıya egemen olup olmamasıyla dolaysız olarak ilintili oluşu kürtler'in siyasal bir özne olma mücadelesini zorunlu kılıyor. siyasal özne olup olması sorunu tarihsel olarak içinde bulunduğu çoğrafi yapıya egemen olup olmamasıyla özdeştir. 
imralı'da yapılan görüşmeler ve kürt halkı tarafında olumlu tepkiler alıyor olması bilinç sapmasının bir sonucu olduğundan; (... )tüm kokularına ve kuşkularına rağmen ikameci devletler tarafında da olumlu karşılanmasını beraberinde getiriyor. kürt halkının içine çekilmiş olduğu bilinç sapması kendi bilincine varana kadar devam edecektir; kendi bilincine elbete kendi öz dinamikleri içinde varacak olsa da bu kendi kendine olmayacaktır. Kürt aydınlarının bugün ki durumuna baktığımızda kürtleri bu bilinç sapmışlığında kurtulmaları o kadar kolay olmayacaktır. çünkü kürt aydınları evrensel değerlerin onlara yüklediği görevi yerine getirmek yerine beli siyasal yapıların bilinç sapmışlığını savunmakla ikameci devletlerin politikalarını onaylar nitelikte olan kürdistan sorununu kürt sorununa indirgemek gibi bir hatanın içine düşüyorlar, yada bunu bir tercih olarak yapıyorlar. bunun dışında kalanlar olsa da bugün için toplumsal bir güç olarak kendisini ifade edemediğinde oluşan teslimiyetçi duruma pasif tepkileri aşan bir biçimde kendisini ortaya koyacak koşullardan yoksundur                                                                             

Ercan Yıldız

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !